Rfid Etiket Sistemi Çalışma Şekli

Radyo frekansı kullanarak tanımla komutu ile eşdeğer olan rfid, canlıları veya her çeşit nesneyi tanımlama işleminin radyo dalgaları aracılığı ile gerçekleştirilmei olan teknolojinin genel ifadesidir. Bir antene bağlı vaziyette olan rfid etiketi içerisine, kayıt edileceği bilgiler eklenerek yapılan tanımlama, işlemi daha belirgin bir hale getirilmektedir. Anten olarak ifade edilen kısım çip içerisindeki tanımlama bilgilerinin okuyuculara aktarılmasını sağlamaktadır. Okuyucular ise, rfid etiketinden aldığı radyo dalgalarını dijital bilgilere dönüştürmekte ve elde edilen dijital bilgilerin bilgisayar sistemlerine geçmesini sağlamaktadır.

Barkod sisteminde, barkod tarayıcı cihazının, etiketi görmesi gerekmesinden ötürü, kullanıcılar tarayıcıyı barkoda doğru tutmak zorunda kalmaktadırlar. Rfid teknolojisi, bu işleme gerek duymamaktadır. Rfid etiket, rfid okuyucusunun menzilinde bulunduğu sürece, otomatik algılama işlemi yapılmaktadır. Barkod etiketleri ürünler hakkında sadece üreticiyi ve ürünü tanımlayan bilgiler içermektedir. Bir kola kutusunun üzerindeki bilgiler ile bir et ürünü üzerindeki bilgilerin temelde farkı yoktur. Her ikisi de üreticiyi ve ürünün adını tanımlamaktadır. Ürün hakkında detaylı bilgiler içermemektedir. Rfid etiketler ise, ürün hakkındaki tüm detaylı bilgilere cevap verebilecek niteliktedir.

 

Rfid Etiketlerin Kullanım Sahaları

Rfid etiketler dünya genelinde birçok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Henüz istenilen seviyede olmamasının en büyük nedeni, maliyetleri olarak görülmektedir. Ancak asıl etken olarak, bazı işletmeler tüm tesislerini, depolarını dağıtım merkezlerini ve bayilerini bu sisteme geçirmiş iken, bazı işletmelerin bu otomatik tanımlama sistemini kullanmaması, ürün tanımlama açısından sıkıntılara yol açtığından rfid etiket sisteminin yayılmasına şimdilik engel teşkil etmektedir.

Rfid etiketleri tüm dünya genelinde iç verimliliği arttırmak maksadıyla kullanılmakta olan bir sistemdir. Bu sistemler, işletmelerin üretim hatlarında, tedarik zinciri yönetim kısımları ile depo otomasyonlarında sıklık ile kullanılmaktadır.